یکی هست تو ♡♡ قلبم ♡♡

مـيان همـهمـه ي بـرگـهـای خـشـک پايـيـزی، فـقـط مـا مـانده ايم کـه هـنوز از بهــار لـبريـزيـم ...

چهارمیـــــــــــن سالگردمون...

10دقیقه پیش وارد روز هشت ام از شمشمین مـــــــــاه سال شـدیم :8/6/1390  آغـــــــــاز پنجــــــــــمین سال با هـــــــم بـــودن من و امــــــــــید عزیـــــــزم                                                                                        بهتـــــرینم ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 189 بازدید
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
7 پست